Wednesday, January 24, 2018
You are here: Home خدمات برخی از خدمات... تهیه محتوا و چاپ مجله

تهیه محتوا و چاپ کتاب و نشریه های تخصصی

شرکت فراسامانه آرمان نگار از بدو فعالیت، با در اختیار داشتن مجرب ترین خبرنگاران و فعالین رسانه ای کشور و نیز طراحان فنی و هنری اقدام به تهیه محتوا، طراحی و چاپ نشریات تخصصی نموده است. در این راستا از توانایی معتبرترین چاپخانه های کشور بهره برده است. کیفیت مطلوب در شکل و محتوا از ویژگیهای محصولات و خدمات این واحد به شمار می رود.

 

ماهنامه علمی – اجتماعی دارو و درمان

دو هفته نامه رسانه داروپخش

فصلنامه تحلیل – پژوهشی طب آریا نوین

Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image