Wednesday, January 24, 2018
You are here: Home خدمات برخی از خدمات... تهیه گزارش های تخصصی

تهیه و ارائه گزارشهای تخصصی

تیم مرجع تخصصی گزارشهای صنایع با همکاری سایت های معتبر جهانی اقدام به جمع آوری جدیدترین گزارش‌های مرتبط با صنایع مختلف از جمله صنعت دارو و درمان ، انرژی و شیمیایی و ... مي‌نمايد. این بانک تخصصی با در دست داشتن بیش از 2000 گزارش تخصصی، تنها مرجع ارائه دهنده این خدمات در سطح کشور می باشد.

هدف از این گزارش‌ها معرفي بازارهاي منطقه‌اي و جهاني با هدف افزايش حضور توليدكنندگان داخلي، وضعیت موجود بازار، ارزش بازار و برند، وضعیت رقبای داخلی و بین المللی، نرخ رشد بازار و تحلیل آینده و رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی جهت بررسي و تحلیل زمينه‌هاي همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي فعال و معرفي بازارهاي جدید جهت صادرات می‌باشد.

برخی عناوین و ویژگی های گزارشها:

·                   تحلیل های استراتژیک از قبیل تحلیل SWOT و محیطی

·                   پیش بینی صنعت تا پایان سال 2022

·                   فرصت های بازار و عملکرد شرکت ها

·                   تجزیه و تحلیل رقبا

·                   تجزیه و تحلیل روند و توسعه ی صنعت

·                   داده های جمعیت شناختی ، رتبه بندی ریسک کشورها و متودولوژی ها

 

ماموریت ما این است که با ارائه ی گزارشات تحلیلی معتبر جهانی به کوشش های تحقیق و توسعه و تحقیقات بازار سرعت ببخشیم و فرایند تصمیم گیری دقیق مدیران در صنایع را تسهیل نماییم.

 

برخی از سایت های معتبر جهانی طرف همکاری:

·                   www.datamonitor.com

·                   www.businessinsight.com

·                   www.businessmonitor.com

·                   www.visiongain.com

·                   www.questel.com

·                   www.evaluategroup.com

·                   www.transparencymarketresearch.com

·                   www.rnrmarketresearch.com

·                   www.pharmaceutical-business-review.com

·                   …

Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image